Workshopy

Snurka_B-01

Workshop číslo 1:  

Je robotika aj pre mňa?

Robotika je v súčasnosti jednou s najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou vedy a techniky. Ešte nedávno nám jednotlivé zariadenia uľahčovali prácu, dnes už pracujú za nás v rôznych oblastiach nášho života. Aj keď na prvý pohľad je táto technika veľmi zložitá, dá sa jej porozumieť,  skús to aj Ty a svoj talent pre nové veci môžeš zúročiť v súťažiach, ktoré Ti umožnia účasť na vrcholových podujatiach po celom svete. (Súčasťou workshopu budú aj informácie a konzultácie o možnom zapojení sa do robotických súťaží na Slovensku, z ktorých je možné postúpiť na súťaže robotov  do  celého sveta).

Workshop vedie:

ristvej  Ing. Jozef Ristvej,      (AMAVET a ICM, n.o.)

Viac ako 40 rokov sa dobrovoľnícky venuje podpore talentovanej mládeže na Slovensku, pričom posledných 5 rokov sa tejto práci venuje už aj profesionálne v Centre voľného času ICM, n.o. v Martine. Už 10 rokov sa venuje koordinácii a organizovaniu regionálnych Festivalov vedy a techniky na Slovensku a posledné tri roky aj celoslovenskej  robotickej súťaži, organizovanej v zmysle pravidiel „RoboRAVE International“, ktorej víťazný tím z roku 2015 sa v máji tohto roka (2016) zúčastnil aj so svojim trénerom celosvetového finále v najväčšom meste Nového Mexika (USA) Albuquerque, kde sa v náročnej konkurencii prebojoval až do finále.

Workshop číslo 2:  

Mysli na svoju budúcnosť  – vezmi svoj rozvoj a motiváciu do vlastných rúk.

Ako môže nastavenie mysle ovplyvniť Tvoju budúcnosť a dosahovanie cieľov – osobných i pracovných? Čo ti pomôže rásť a dosahovať sny? Ako sa môžeš naučiť využívať svoj potenciál? Akí boli mnohí úspešní ľudia v detstve a čo im pomohlo stať sa tými veľkými a úspešnými osobnosťami aké poznáme dnes? Chceš spoznať účinný nástroj, ktorý ti pomôže rozvíjať Tvoj potenciál? Príď na workshop, zoznám sa s programom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a začni plánovať svoje ďalšie kroky

Workshop vedie:

Jana_DofEJana M. Balážová     (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu )

V súčasnosti pôsobí ako manažérka programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pre Stredné Slovensko, ktorý je skvelou príležitosťou pre mladých od 14 – 24 rokov, aby si plnili sny. Práci s ľuďmi, ich sprevádzaniu a podpore, sa venuje už od strednej školy. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (anglický a španielsky jazyk). Po štúdiu získala v Open Society Foundation pracovnú stáž na súkromnej internátnej škole Frensham Heights vo Veľkej Británii. Po návrate na Slovensko získané skúsenosti z Anglicka zúročila vo vznikajúcom Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa, kde 11 rokov pôsobila ako učiteľka jazykov, koordinátorka mentoringového projektu pre študentov a členka vedenia školy. Od roku 2014 sa venuje mentoringu učiteľov v rámci Individuálneho rozvojového programu učiteľov (IRPU) neziskovej organizácie LEAF. V spolupráci s CEEV Živica sa podieľala na príprave Komenského inštitútu – vzdelávacieho projektu pre pedagógov, v ktorom tiež pôsobí ako mentorka.

 

Workshop číslo 3:    Zamestnaj seba samého 

Keď som sa na jednom z mojich školení spýtal účastníkov, kto má v hlave podnikateľský nápad, skoro všetci zdvihli ruku. Akonáhle som však zmenil otázku a spýtal sa kto na ňom pracuje, ruky išli všetky naspäť ku svojmu majiteľovi. Mnoho ľudí totiž vníma podnikanie ako veľkú hrozbu, veľmi nezrozumiteľný komplex zákonov a spleť rôznych prekážok. Cieľom workshopu je ukázať mladým ľudom návod, ako môžu začať pracovať na svojich nápadoch tak, aby minimalizovali riziko, ktoré je s podnikaním spojené. Tento spôsob je vytvorený tak, aby bol uchopiteľný pre všetkých mladých ľudí a zameriava sa v oblasti podnikania len na to najdôležitejšie. Rozvojom podnikateľského ducha sa totiž podporujú rôzne nadania človeka, primárne však v oblastiach riadenia ľudí, analytického myslenia ale aj kreativity.

Workshop vedie:

filip Filip Pastorek,   ( študent Bilingválne gymnázium Milana Hodžu a člen  predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja)

Mládež a podnikanie sú dve témy, ktorým venujem svoj voľný aj profesijný čas a vďaka tomu som v oboch týchto témach získal mnohé teoretické znalosti, ktoré som mal následne možnosť otestovať v praxi. Kompetencie v oblasti podnikania som prvotne nadobudol na rôznych vzdelávacích programoch, kde som mal možnosť čerpať informácie od top manažérov medzinárodných firiem. Po absolvovaní certifikovaných online vzdelávaní od University of Michigan som vedel, že v tejto oblasti sa chcem angažovať aj prakticky. Vďaka tomuto rozhodnutiu momentálne riadim internetový obchod s vlastnou značkou oblečenia a pracujem na mnohých iných projektoch v oblasti fitness poradenstva a prieskumu verejnej mienky. Všetky moje skúsenosti a vedomosti sa taktiež pokúšam odovzdávať mládeži. To mi bolo umožnené na prednáškach na stredných a základných školách, ktorých sa zúčastnili stovky žiakov z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Workshop číslo 4:

 Ako predchádzať zbytočnej únave   a zvyšovať schopnosť koncentrácie a tým podporovať nadanie.

Únava patrí medzi fenomén dnešnej doby. Postihuje čoraz viac mladých ľudí. Dnes sa únava už netýka len špičkových manažérov, ale čoraz viac postihuje ľudí na bežných postoch ako lekárov, zdravotné sestry, učiteľov, policajtov a iných. Únava spôsobuje zníženie pracovnej výkonnosti a vedie aj k poruchám koncentrácie. Prečo vzniká únava, čo ju podporuje a ako by sme mali s únavou bojovať sa dozviete na mojom workshope. Rozoberiem ako strava a psychika dokáže ovplyvniť únavu tak negatívne ako aj pozitívne. Odstránením únavy sa zvyšuje aj schopnosť organizmu koncentrovať. Vlastne unavený organizmus sa ani nedokáže koncentrovať. Praktické rady, ktoré naozaj fungujú.

Workshop vedie:

Andrej Medveď ( Poradňa zdravého životného štýlu, Mediačné centrum ATNA )zDS

Andrej Medveď sa teoreticky aj prakticky venuje aktívnej prevencii a zdravému životnému štýlu. Najviac ho zaujíma regenerácia organizmu telu vlastným prirodzeným spôsobom. Snaží sa ľuďom predstaviť aj iný pohľad na fungovanie nášho organizmu, prináša nové témy a nové pohľady na aktívny spôsob prirodzenej prevencie. Štúdiu únavy sa venuje viac rokov. Jeho pozornosť sa sústreďuje na príčiny vzniku únavy a ako efektívne únavu odstraňovať.

Workshop číslo 5:

Talent k veciam verejným

Ako rásť v záujme o veci verejné, participáciu a popri tom pracovať aj na kvalite pracovného a osobnostného rastu.

Workshop vedie:starostamajdis

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. ( Starosta obce Oravská Lesná )

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/sub/somtalent/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405