Mladým…

Snurka_B-01

 

jl_2

Slovensko má veľa talentovaných mladých ľudí, ktorí nesporne potrebujú výraznejšiu podporu spoločnosti. Svoj prirodzený talent využívajte odvážnejšie nielen v oblasti výsostne odbornej ale profesionálne aj v spoločenskej angažovanosti. Želám vám veľa úspechov v štúdiu, v rozvíjaní nadania a kreativity.

JUDr. Jana Laššáková , poslankyňa NR SR

 

stanicek-branislav

Keď hovoríme o talentoch, nezabudnime na dve skutočnosti. Prvá odkazuje na našu minulosť, na kresťanské korene našej kultúry, pretože samotné slovo talent má svoj skrytý pôvod v Matúšovom evanjeliu, v podobenstve o talentoch. Ale inovácie a múdre spravovanie talentov nás upriamuje aj na budúcnosť. Prajem preto všetkým mladým ľudom aby našli svoje korene a boli schopní z nich čerpať aj každodennú inspiráciu pre tvorenie budúcnosti.

Branislav Staníček – pôsobil ako administrátor Výboru regiónov Európskej komisie v Bruseli. Doktorát zo Sorbonne univerzity v Paríži, odbor geopolitika, licenciát z teológie na Kat. univ. v Paríži a medzinárodné právo na Harvard university v Cambridgei.  Aktuálne pôsobí ako poradca osobitného vyslanca pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo Európskej únie.

5Človek musí svoj talent objaviť. Následne sa musí s ním oboznámiť a posúvať ho len ďalej až kým nedosiahne svoj cieľ či naplnenie sna. Nikdy neprestávaj, a stále ver v to, že to raz zvládneš. Treba byť veľmi priebojný a nebojácny, iba vtedy zvíťazíš.

                              Martin Jakubec,  slovenský spevák, moderátor, zabávač

dcAk nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie. Nikdy sa nedaj znechutiť a rozvíjaj svoj potenciál, aby tvoj život a životy druhých mali zmysel.

Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/sub/somtalent/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405